برای داشتن تولدی زیبا و شاد بهتر است برخی نکات را رعایت نمایید و همچنین به تزیین خانه وسایل تولد اهمیت دهید و ما می خواهیم برخی از آموزش ساخت وسایل تولد را در این مقاله بیان کنیم که در برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر جشن تولد به ما کمک خواهد کرد.

چند نکته مهم در ساخت وسایل تولد

 • تمام کاغذ ها و دیوار ها را با کاغذ رنگی و بادکنک تزیین نمایید.
 • انواع کاغذ دیواری های آبشاری روی دیوار بچسبانید.
 • از چراغ های کوچک رنگی می توانید برای تزیین استفاده نمایید.
 • می توانید عکس تولد سال های قبل را به دیوار بچسبانید.
 • برای خوردنی ها می توانید انواع پاستیل و شکلات و دراژه ها باشند.
 • سالاد ماکارونی و ماکارونی غذای مخصوص بچه ها هستند.
 • برای همه ی بچه ها کلاه تولد درست کنید.
 • شمع و فشفشه داشته باشید.
 • می توانید به جای برف شادی از کاغذ های شادی برای تولد استفاده نمایید.
 • انواع سالاد های میوه ای با ژله و شیر و عسل بهترین انتخاب برای دسر بچه ها می باشند.

آموزش ساخت وسایل تولد

 1. ساختن دکوراسیون کاغذی زیبا در کمتر از ۵ دقیقه
  مواد مورد نیاز:
  قیچی
  کاغذ سفید یا رنگی
  منگنه
  روش تهیه:
  – ابتدا یک کاغذ سفید بر میداریم و کاغذ را از وسط تا می زنیم.
  – دوباره یک تای دیگر از وسط می زنیم.
  – حال شکاف های عرضی ۱/۲ اینچی که از لبه ی بالایی فاصله داشته باشد ایجاد می کنیم و برای جلوگیری از قطع شدن کاغذ با نوک قیچی برش می دهیم و تا آخر کاغذ را برش می دهیم.
  – حال کاغذ را می چرخانیم و بین شکاف هایی که در شکل می بینیم را قطع می کنیم.
  – سپس با دقت جاهایی که برش داده ایم را باز می کنیم و خوب و با دقت بکشید تا خوب طرح را نشان دهد.
  – شما در هر رنگی که دوست دارید آن ها درست کنید آبی و نارنجی و سبز و غیره.
  – حال کاغذ های رنگی که درست کرده ایم را با منگنه بهم بصورت طولی متصل می کنیم.
  – سپس می توانید با استفاده از چند عدد پونز آن را به دیوار آویزان کنید.
  – شما می توانید مدل های مختلف از دکوراسیون کاغذی زیبا در طرح ها و رنگ هایی بسازید و مدل های مختلف را بصورت عرضی با منگنه به هم بچسبانید.
 2. ساختن گل سرخ
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ های رنگی به ابعاد ۲۴cm*3cm و ۲۰cm*3cm و ۱۲cm*3cm
  منگنه
  روش تهیه:
  – ابتدا کاغذ های رنگی را به دو قسمت تقسیم می کنیم و بصورت بزرگ به کوچک و به شکل قرینه هم در کنار هم قرار می دهیم.
  – و به این نکته دقت کنید که یک برگه کاغذ متفاوت در وسط آن ها قرار می دهیم.
  – سپس مطابق شکل کاغذ وسط را از بالا تا زده تا بصورت گل درآید و در پایین منگنه می کنیم.
  – حال با کاغذ سوراخ کن (پانچ کن کاغذ) انتهای آن را سوراخ می کنیم.
  – و به تعداد دلخواهی که می خواهیم از آن درست می کنیم و با یک نوار آن ها را بهم متصل می کنیم و بر روی دیوار وصل می کنیم.
 3. ساختن حلقه گل
  مواد مورد نیاز:
  نخ کنفی
  نی های رنگی
  چسب
  کاغذ های رنگیروش تهیه:
  – ابتدا نخ کنفی را درون نی فرو می کنیم.
  – از سه نی یکرنگ استفاده می کنیم و نخ ها را درون نی ها رد می کنیم تا به شکل مثلثی در آید و انتهای آن را گره می زنیم.
  – بهمین ترتیب ادامه می دهیم و نی ها با رنگ های مختلف را بر می داریم و آن ها را به شکل مثلثی در آورده و در ادامه به م متصل می کنیم.
  – حال کاغذ های رنگی می گیریم و آن ها را تا می زنیم و سپس بصورت مثلثی آن را برش می دهیم.
  – در رنگ های دلخواه و به تعدادی که نیاز داریم کاغذ های رنگی را برش می دهیم.
  – در آخر با چسب کاغذ های رنگی مثلثی را به درون نی های مثلثی شکل می چسبانیم.
 4. ساختن هدیه دست
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ های رنگی
  قیچی
  مداد
  منگنه
  نوار
  روش تهیه:
  – ابتدا روی یک کاغذ رنگی دولا دست خود را قرار می دهیم و به دور آن با مداد می کشیم.
  – سپس دور آن را با چاقو می برییم.
  – حال که کاغذ را باز می کنیم مطابق شکل بصورت دو دست چسبیده شده اند.
  – همانطور که می بینید بین انگشت شصت و اشاره یک قلب داریم.
  – حال با کاغذ رنگی یک قلب به  اندازه ی آن درست می کنیم.
  – در این مرحله به تعداد دلخواه و با رنگ های مختلف دست های رنگی و قلب های رنگی درست می کنیم.
  – و یک در میان دست قلبی و قلب رنگی قرار می دهیم و به طور ردیفی به هم منگنه می کنیم.
  – در آخر با یک نوار و منگنه به دو طرفش وصل می کنیم و آن را در جای دلخواه روی دیوار آویزان می کنیم.
 5. ساختن گل ارکیده ستاره ای
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ های رنگی
  قیچی
  منگنه
  نوار
  روش تهیه:
  – ابتدا کاغذ های رنگی را از وسط تا می کنیم و سپس یه تای دیگر می زنیم.
  – سپس از دو طرفش یک تا بصورت یک لا به سمت بیرون می زنیم.
  – حال بصورت برابر همانطورکه در شکل می بینیم تا می زنیم.
  – سپس آن را از وسط تا می زنیم و بعد از وسط دو تا منگنه به وسط آن می زنیم.
  – پس از آن دو طرف لبه ها را به صورت مثلث برش می دهیم.
  – در این مرحله هم دو طرف آن را با منگنه بهم متصل می کنیم.
  – با کاغذ سوراخ کن (پانچ کن) دو طرف آن را پانچ می کنیم.
  – به تعداد دلخواه و در رنگ های مختلف از این گل ها درست می کنیم.
  – و در آخر هم با یک نوار درون پانچ ها می دهیم و گل هایی که ساختیم را بهم متصل می کنیم.
  – در نهایت بر روی دیوار و جاهاییکه خواستیم وصل می کنیم.
 6. ساختن گل سرخ کاغذی
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ رنگی
  خط کش
  مداد
  چسب
  کاتر
  نخروش تهیه:
  – ابتدا با خط کش دو علامت یک سانتی متری روی کاغذ جدا می کنیم و دو تا خط می کشیم.
  – حال از وسط تا می کنیم و با کاتر روی خطی که کشیدیم را برش می دهیم.
  – سپس از وسط کاغذ هایی که برش داده را تا می کنیم.
  – در این مرحله بصورت بغلاوه دو تا کاغذ رنگی را بهم می چسبانیم.
  – و بعد از آن دو تا نوار دیگر را بصورت ضربدری می چسبانیم.
  – و لبه های آن را با چسب بهم متصل می کنیم.
  – به تعداد دلخواه و به رنگ های مختلف از این ستاره ها درست می کنیم.
  – در اخر هم با نخ گل های رنگی که ساختیم را بهم وصل می کنیم.
 7. ساختن شرشره ی کاغذی
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ های رنگی
  قیچی
  چسبروش تهیه:
  – سه تا کاغذ رنگی از هر کاغذ رنگی دو تا روی هم قرار می دهیم و هر دو کاغذ را از روی قطر دو بار تا می زنیم.
  – و در قسمت هایی که تا کردیم سه تا برش در هر دو طرف انجام می دهیم.
  – سپس تا خورده ها را باز می کنیم.
  – حال یکی از کاغذ ها را برداشته و وسط آن چسب می زنیم و یک رنگ دیگز از کاغذ رنگی را رویش قرار می دهیم.
  – و دوباره چهار گوشه ی آن را چسب می زنیم و یک کاغذ رنگی دیگر رویش می چسبانیم.
  – این کاغذ رنگی ها را تا آخر روی هم قرار می دهیم تا کاغذ رنگی ها تمام شوند.
  – در آخر هم از دو طرف می کشیم و به صورت شرشره ای در می آید.
 8. ساختن گل سرخ
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ های رنگی ۱۲cm*2.5cm
  منگنه
  روش تهیه:
  – ابتدا دو به دو کاغذ های رنگی را بصورت متقارن روی هم قرار می دهیم و یکطرف آن را منگنه می کنیم.
  – حال دو طرف آن را بصورت قلب در می آوریم.
  – دوباره دو طرف آن را جفت کاغذ رنگی قرار می دهیم و منگنه می کنیم.
  – و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا تمام کاغذ های رنگی تمام شوند.
  – در نهایت با سلیقه خود به دیوار متصل می کنیم.
 9. درست کردن گل
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ رنگی
  قیچی
  مداد
  روش تهیه:
  – ابتدا کاغذ رنگی تان را دو لا می کنیم.
  – سپس به صورت یک قلب نیمه برش می دهیم.
  – و دوباره یک برش دیگر از داخل می دهیم.
  – حال کاغذ های تا خورده را باز می کنیم که دو تا قلب داریم.
  – در این مرحله یک کاغذ رنگی دیگر بر می داریم و قلبی که برش دادیم را روی آن می گذاریم و با مداد می کشیم و قلب بعدی را برش می دهیم.
  – و به همین ترتیب ادامه می دهیم.
  – و به تعداذی که می خواهیم قلب های رنگی درست می کنیم.
  – حال یکی در میان زیر یکی از قلب ها را برش می دهیم.
  – و داخل هم بصورت زنجیره ای قرار می دهیم و جای برشی که دادیم را منگنه می کنیم.
  – سپس یکی در میان قلب های کوچک را به زیر آن ها منگنه می کنیم.
  – و در نهایت آن را با سلیقه خود به دیوار بچسبانید.
 10.  ساخت کاغذ تزیینی تولد
  مواد مورد نیاز:
  کاغذ رنگی مربعی شکل
  چسب
  نخ و سوزن
  روش تهیه:
  – ابتدا بر روی یک برگه پنج خط موازی مطابق شکل رسم می کنیم.
  – حال یک برگه کاغذ رنگی روی خط های موازی قرار می دهیم و با چسب بر روی سه خط موازی چسب می زنیم.
  – سپس کاغذ رنگی دوم را روی آن قرار می دهیم این بار دو خط موازی چسب روی کاغذ می زنیم.
  – حال دوباره کاغذ رنگی دوم بعدی را قرار می دهیم و به همین ترتیب به تعداد ۲۰ عدد کاغذ رنگی ادامه می دهیم و کاغذ های رنگی را به هم می چسبانیم.
  – و در آخرین لایه یک کاغذ مقوای رنگی گرد قرار می دهیم که وسط آن را نقطه چین کشیده ایم.
  – حال دور آن را با قیچی به صورت گرد برش می دهیم.
  – سپس نقطه چین وسط آن را برش می دهیم.
  – در این مرحله در طرف یکی از آن ها مطابق شکل سه خط موازی را چسب می زنیم.
  – و در آخر با یک نخ و سوزن دو طرف آن را می دوزیم.
  – حال آن را باز می کنیم و دو طرف آن را می چسبانیم.
  – شما می توانید در اندازه ها و رنگ های مختلف آن را درست کنید.
 11. ساختن کلاه تولد
  مواد مورد نیاز:
  منگنه
  مقوا های طرح دار
  چسب نواری
  قیچی
  ربان های رنگی
  کش
  یک کلاه تولد آماده برای الگو
  روش تهیه:
  – ابتدا مقوای رنگی طرح دلخواه خود را بر می داریم بهتر است از مقوای رنگی ضذ آب استفاده کنید.
  – کلاه تولدی که داریم را به عنوان نمونه باز می کنیم.
  – و روی مقوای طرح دار خود قرار می دهیم.
  – حال با قیچی دور آن را برش می دهیم.
  – در این مرحله هم دو طرف آن را بهم وصل می کنیم.
  – شما می توانید برای سایر تم ها هم مانند دزدان دریایی و احزاب سال نو و موارد دیگر هم استفاده کنید.
  – و با چسب نواری به هم می چسبانیم.
  – سپس یک ربان بر می داریم که نوکش تیز باشد و آن را از نوک کلاه رد می کنیم.
  – شما می توانید با توجه به مناسبتی که هست به جای ربان از پر یا هر چیز دیگری استفاده کنید.
  – حال یک کش بر می داریم و سر دو طرف آن را گره می زنیم.
  – و در آخر هم در دو طرف کلاه کش را منگنه می کنیم.
 12. درست کردن کیک بستنی برای تولد
  مواد مورد نیاز:
  آرد
  آب
  روغن
  سه عدد تخم مرغ
  میکس کیک
  مخروط بستنی
  طعم دهنده
  روش تهیه:
  – ابتدا درون کاسه ای مقداری آرد ریخته و کاسه ای آب به آن اضافه می کنیم.
  – حال مقداری روغن درون آن می ریزیم.
  – سپس سه عدد تخم مرغ به آن اضافه می کنیم.
  – و با همزن خوب هم می زنیم.
  – در این مرحله از مخلوط موادی که بدست آوردیم درون مخروط بستنی ها می ریزیم.
  – حال درون فر به مدت ۱۸ دقیقه و با ۳۵۰ درجه قرار می دهیم.
  – سپس درون قیف میکس کیک مان را می ریزیم و بر روی تک تک کیک بستنی ها می ریزیم.
  – در آخر هم مقداری از طعم دهنده ها را برای تزیین روی همه ی کیک بستنی ها ریخته.
  – حال کیک بستنی آماده شده است می توانید آن را نوش جان نمایید.

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • محمد
  20/12/2019 19:43

  سلام
  درمورد خرید دستگاه بدنسازی میخواستم بدونم که چطوری نامه بزنم که برای مدرسمون تهیه کنن

  درضمن سایتتون فوق العادست

  دوباره به سایتتون میام و
  منتظر پاسخ هستم

  با تشکر از سایت خوبتون

  پاسخ
 • علیپور
  21/12/2019 15:55

  ممنون از شما ، واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید