در احادیث مختلف و روایات هدیه به عنوان سیره و سنت مفاهیم زیادی را شامل می شود که در احادیث هدیه هم به اموال و هم به اشیاء گفته می شود و هم اینکه به معنویات گفته شده است. در حدیث هدیه دادن آمده است که به جای توجه به ارزش مادی هدایا باید به کیفیت و آثار معنوی هدیه توجه داشته باشیم. آنچه در حدیث هدیه دادن مهم و حیاتی می باشد آثار تربیتی هدیه است. امام صادق (ع) می فرماید: محبوبترین برادران نزد من کسی است که عیب هایم را به من هدیه می دهد. یعنی عیب های هم را برای اصلاح و درست شدن به هم بگوییم و همدیگر را آگاه سازیم. امام علی (ع) می فرماید:بهترین هدیه موعظه و پند است.

حدیث هدیه دادن

معانی هدیه

هدیه به معنای مختلفی می باشد سوغات تحفه و پیشکش است که سبب افزایش محبت می شود. کلمه ی هدیه از هدایت که به معنی راهنمایی از روی لطف می باشد گرفته می شود. به بخشیدن کامل هدیه گفته می شود. معنای دیگر هدیه آن می باشد که از کلمه ی هدی که به معنی ارشاد کردن و هدایت کردن است گرفته شده است. هدیه نشان دهنده ی دوستی و نیکی بین انسان ها می باشد.

چه چیزی به هدیه اعتبار می بخشد؟

در سیره و سنت داریم که یکی از عواملی که بین انسان ها سبب دوستی و نزدیکی بهم می شود هدیه دادن می باشد که سبب رفع کدورت ها و دعواها و محکم تر شدن رابطه ی دوستی می شود.
کسی که از حدیث هدیه دادن و تعالیم دور افتاده باشد و دادن هدیه را فراموش کرده باشد کم کم دوستان خود را از دست می دهد که این ها نشان دهنده ی غفلت او از حدیث ها و تعالیم می باشد و بی اعتنایی به حدیث هدیه دادن است.

در اسلام آمده است که با هم رفت و آمد کنید و صله رحم را به جا آورید و با هم دست دوستی دهید که همه ی این ها در تعالیم دین توصیه شده است که فراموش کردن شان جایز نمی باشد. سوغات و هدیه دادن و نامه نگاری کردن آثار بسیار خوبی را دارد و اغلب اشخاص بسیار کمی برای دوستان و خانواده خود سوغاتی می آورند به عنوان تشکر و قدردانی از آن ها و در کنار این هدایا می توان از کارت تبریک و کارت پستال ایران هم استفاده کرد.
از لحاظ تربیتی کسانی که هدیه می دهند یادگاری خیلی خوب و مثبتی در خاطرشان بوجود می آورند یکی از زمان های مناسب برای هدیه دادن هنگام بازگشت از شهرهای مذهبی و زیارتی می باشد.

حدیث هدیه دادن به دوستان و نزدیکان

در قرآن کریم بسیار زیاد در مورد صله رحم گفته شده است که اگر افراد بتوانند با دادن هدیه سبب رضایت و خشنودی دوستان و نزدیکان گردند حتما این کار را انجام دهید. و در سوره ی نساء آمده است که می توان قسمتی از ارث خود را به عنوان هدیه به فقرا دهید اما انجامش واجب نیست. و همچنین در سوره ی بقره و نساء آمده است یکی از بهترین مصادیق احسان احسان به خویشان و اقرباء از طریق هدیه و پیشکش است.

حدیث هدیه دادن به دشمنان

هدیه تنها مخصوص دوستان و خانواده نمی باشد بلکه در قرآن کریم در سوره ی نمل آمده است که ملکه ی سبا برای حضرت سلیمان (ع) هدایای ارزشمند برای نجات کشورش می فرستاد زیرا او می خواست از راه هدیه دادن متوجه شود که او هم مانند پادشاهان دیگر می باشد و یا اینکه پیامبر است که به فکر مقام و ثروت نیست. حضرت سلیمان (ع) تحت تاثیر هیچکدام از هدایا قرار نگرفت.
از لحاظ ایمان اینگونه هدایا هیچ ارزشی ندارند و آنچه ارزشمند می باشد اطاعت از خداوند و استفاده از امکاناتی می باشد که خداوند به انسان هدیه داده است و حضرت سلیمان (ع) از نعمت های خداوند که به او بخشیده شده بود را بسیار با ارزشمندتر و بهتر از هدایای ملکه ی سبا می دانست.

حدیث هدیه دادن که سبب دوستی و محبت شود

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
– هدیه دادن کینه ها را از سینه ها می برد.
– امتم در خیر و خوبی خواهند بود اگر همدیگر را دوست بدارند و بهم هدیه بدهند و امانتدار باشند.
امام صادق (ع) می فرماید:
– هدیه رد و بدل کنید تا به همدیگر با محبت شوید زیرا هدیه کینه ها را از بین می برد.
امام علی (ع) می فرماید:
– اگر به برادر مسلمان خود هدیه ای دهم که به کارش آید خوشتر است نزد من از اینکه همانند آن هدیه صدقه دهم.
– به یکدیگر هدیه بدهید تا محبت را در میان خود بیفزایید.

حدیث هدیه دادن: انواع هدیه

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
هدیه بر سه نوع است: هدیه رشوه ای و تملق آمیز هدیه جبرانی و هدیه به خاطر خداوند عزوجل

آثار رشوه خواری:

 1. کفر
 2. خفت و ذلت و خواری
 3. نکوهش خدا
 4. بی برکتی
 5. فرزندان گناهکار
 6. آتش جهنم
 7. قساوت و سیاه شدن قلب
 8. نفرین و لعنت پیامبر(ص)
 9. دور شدن از بهشت
 10. تصرف اموال مردم
 11. آزمون
 12. از بین رفتن برکت
 13. اعتماد نکردن
 14. سرزنش مردم

حدیث هدیه دادن به کارمندان و کارگزاران

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
– هدیه دادن به کارمندان و کارگزاران خیانت است.

– هر کس برای برادرش کاری کند و او بخاطر انجام آن عملش برایش هدیه ای بخرد ربا می باشد.

– روزی پیامبر مردی از بنی اسد را مامور جمع کردن زکات کردند زمانیکه زکات آورد گفت: این برای شماست و این هم به من هدیه داده شده است. پیامبر (ص) پس از ستایش خداوند به روی منبر می فرماید چه چیزی شده است که کارگزار پس از جمع آوری زکات می گوید: این از آن توست و این از آن من؟! چرا در خانه پدر و مادرش نمی نشیند تا ببیند آیا باز هم برای او هدیه می آورند یا نه؟! سوگند به آن که جان من در دست اوست هیچ چیز برندارد مگر اینکه روز قیامت آن را بر دوش خود می کشد اگرچه اشتری خروشان یا گاوی نعره زن یا گوسفندی بع بع کن باشد.

– همه ی هدایایی که به کارگزاران داده می شود همگی حرام است.

امام علی (ع) در سوره ی مائده می فرماید: “بسیار مال حرام می خورند” فرمودند: منظور کسانی هستند که مشکل برادرشان را حل می کنند و در عوض هدیه اش را قبول می کنند.

حدیث هدیه دادن و قبول کردن آن

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
– یکی از احترامات مرد به برادرش این است که هدیه اش را قبول کند و برای هدیه دادن به او سختی و زحمت نیفتد.
– اگر پاچه گاو و یا گوسفندی به من هدیه داده شود قبول می کنم و همچنین اگر به خوردن آن دعوت شوم می پذیرم.
– زن نیازمندی به عایشه هدیه ای داد اما عایشه از سر دلسوزی آن را قبول نکرد پیامبر (ص) به عایشه فرمود: چرا هدیه را قبول نکردی و برای جبرانش به او هدیه ای می دادی که فکر نکنند او را تحقیر کرده ای؟ ای عایشه! فروتن باش. زیرا خداوند فروتنان را دوست می دارد و از افراد متکبر نفرت دارد.

حدیث هدیه دادن: بهترین هدیه

امام علی (ع) می فرماید:
– اندرز هدیه خوبی است.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
– بهترین هدیه سخن حکیمانه ای می باشد که ابتدا انسان می شنود و یاد می گیرد و سپس به دیگران یاد می دهد.
– سخن حکیمانه از بهترین هدیه هایی است که برادر مسلمان به برادر خود می دهد و او را هدایت می کند و از هلاکت باز می دارد.
– سخن حکیمانه ای که می شنوید هدیه نیکو و خوبی می باشد.

حدیث هدیه دادن: آداب هدیه دادن

امام علی (ع) می فرماید:
به کسی که به تو هدیه نمی دهد هدیه بده و از کسی که به عیادتت نمی آید عیادت کن.
پیامبر (ص) می فرماید:
در دادن ظرف های هدیه عجله کنید زیرا سبب می شود هدیه دهنده از دادن هدیه پشیمان نشود و دوباره هدیه آورد..
امام رضا(ع) می فرماید:
هدیه چیز خوبی است چون آن کلید حوائج است.
امام باقر (ع) می فرماید:
پیامبر (ص) هدیه را قبول می کردند اما صدقه را قبول نمی کردند و می فرمودن: به هم دیگر هدبه دهید چون هدیه دلخوری ها را رفع می کند و دشمنی ها و کینه ها قدیمی را از بین می برد.

حدیث هدیه دادن: دلایل هدیه دادن

۱٫ هدیه جبرانی
هدایایی که برای عروس و داماد می برند از این نوع هدایا می باشد که این نوع هدیه ها را جبران می کنند که این هدیه ها برای رفع حل برخی مشکلات عروس و دامادها می باشد.
حضرت علی (ع) می فرماید: برای کسی هدیه بده که می دانی برایت هدیه نمی آورد.

۲٫ هدیه ظاهر سازی
هدیه ای که بخاطر انجام کاری داده می شود بعبارتی رشوه داده می شود بدترین نوع هدیه می باشد که به کارمندان و کارگزاران داده می شود و این نوع هدیه حرام است.

۳٫ هدیه به خاطر خدای عزوجل
در این نوع هدیه تنها رضای خدای متعال مهم می باشد و هدفش فقط همین است و هدف دیگری ندارد.

۴٫ هدیه ازدواج
مهریه ای که در عقد دایم مرد به زن می دهد هدیه از سوی شوهر محسوب می شود و در قرآن کریم آمده است هدف مودت و رحمت و آرامش و سکونت است ولی در عقد موقت به آن فرد گفته می شود که مرد غریزه های جنسی اش را ارضا می کند.

حدیث هدیه دادن: هدیه دادن به کودکان

در احادیث مختلف در مورد عدالت در هدیه دادن به فرزندان بسیار بیان شده است.
جابر بیان می کند:
همسر بشیر به شوهرش گفت: بنده ای به فرزندم ببخش و پیامبر (ص) را هم شاهد بگیر. بشیر به نزد پیامبر می آید و می گوید: همسرم ازم خواسته که به فرزندش بنده ای را ببخشم و پیامبر فرمودند: می خواهد بنده ای از آن فرزندش شود؟ گفت: بله. پیامبر (ص) فرمودند: آیا به تمام فرزندان این بخشش را کردی؟ گفت: خیر. پیامبر (ص) فرمودند: این کار درست نمی باشد و بدون شک من به غیر از حق شهادت نمی دهم.

محمدبن نعمان و حمید بن عبدالرحمن بیان می کند:
بشیرین فرزندش نعمان را به نزد پیامبر آورد و فرمود: من به این فرزندم بنده ای بخشیدم. پیامبر گفتند: آیا به تمام فرزندانت بنده ای بخشیدی؟ گفت: خیر. پیامبر (ص) فرمود: این را هم که به او داده ای پس بگیر.

حدیث هدیه دادن: اثرات هدیه دادن

هدیه دادن سبب دوستی و مودت و از بین بردن دشمنی بین برادران اسلامی می شود.
در سوره نمل آیه ۳۶ قرآن کریم آمده است: شادمانی و خوشحالی در هدیه دهنده و هدیه گیرنده یکی از اثرات مثبت هدیه دادن می باشد.
پیامبر (ص) می فرماید: به هم هدیه دهید چون هدیه دلخوری و کینه و دشمنی را از بین می برد.

حدیث هدیه دادن: هدیه دادن به دختران

پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
– همیشه قبل از اینکه به پسران کادو دهید ابتدا به دختران بدهید چون زمانی که کسی دخترش را خوشحال کند مانند کسی است که بنده ای از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده باشد.
– هرکس هدیه ای برای خانواده اش بخرد مانند کسی است که صدقه داده است.
– هر کسی که با هدیه چشم پسری را روشن کند گویی از ترس خدا گریسته است و کسی که از ترس خدا گریسته باشد نعمت های بهشتی خدا نصیبش می شود.

هدیه دادن بهمراه مراسم

مسلمانان در جشن تولد و جشن تکلیف و عروسی ها و در مهمانی ها و قربانی و غیره با توجه به سیره و سنت الهی بر آثار تربیتی آن می افزاید. بهتر است هدایا را در مراسم های خانوادگی و دیگران هدیه داد این باعث می شود که پر از نشاط و شادی شود و مورد تشکر و قدر دانی و تحسین قرار گیرد در خانواده ای که در آن هدیه و قدر دانی وجود نداشته باشد سبب از بین رفتن عواطف و از بین رفتن روابط بین خانواده ها خواهد شد.
بهتر است هنگام هدیه دادن مراسم گرفته شود و تک تک اعضا هدایای خود را تقدیم کنند و هدیه را با لبخند و مزاح تقدیم کنیم تا همیشه در ذهن باقی بماند و هدیه ای که تهیه می کنیم مورد پسند هدیه گیرنده باشد و وسیله ای بخرید که مورد نیازش باشد و کاربردی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید